S4Tech jest oficjalnym autoryzowanym dystrybutorem systemu GPON ZTE w Polsce. W ramach współpracy zapewniamy jeden z najlepszych programów wsparcia gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Nasz dedykowany zespół działu technicznego skupia się  wyłącznie na zapewnieniu najwyższej jakości wsparcia klienta w zakresie konfiguracji, aktualizacji systemu i utrzymania sieci. Jako jedyni w Polsce możemy pochwalić największą ilością wdrożeń systemów u klientów.

GPON  (Gigabit Passive Optical Network), czyli gigabitowa pasywna sieć optyczna, to technologia szerokopasmowego dostępu do usług, wykorzystująca pojedyncze włókno światłowodu i podział sygnału optycznego aż do 128 użytkowników. Jedyna technologia umożliwiająca nieograniczoną przepustowość przy relatywnie niskich kosztach wdrożenia oraz zaspokojenie potrzeb klientów w następnym dziesięcioleciu.
Sieć w technologii PON (GPON lub GEPON) wykorzystuje uniwersalną architekturę punkt – wielopunkt. Składa się z części centralowej tzw. OLT, urządzeń klienckich ONT lub ONU oraz światłowodowej sieci dystrybucyjnej ODN, zawierającej pasywne podzielniki (tzw. splitery), rozdzielające sygnał optyczny do wielu punktów końcowych.
Uniwersalność architektury PON oznacza optymalizację inwestycji w sprzęt aktywny dzięki stopniowej rozbudowie pasywnej sieci dystrybucyjnej (zmianie stopnia podziału włókna światłowodowego).

Budżet mocy optycznej systemów GPON, pozwala na łatwe przyłączenie abonentów w promieniu 20 km(maksymalny zasięg 60km) od węzła operatora, wykorzystując pojedyncze włókno światłowodowe do transmisji danych w obu kierunkach downstream i upstream z prędkością 1 lub 2,5 Gb/s. Dane w kierunku downstream (do klienta) przesyłane są przy użyciu długości fali 1490nm, natomiast w kierunku upstream (od klienta) 1310nm. Podstawowa architektura gwarantuje realizację usług „Triple Play”, przy zapewnieniu doskonałych parametrów transmisyjnych dla usługi IPTV. Często istnieje jednak potrzeba zapewnienia transmisji wideo RF, w celu wsparcia dla istniejących odbiorników telewizyjnych. W architekturze PON uzyskuje się to poprzez dodatkową nakładkę wideo, zgodną ze standardami telewizji kablowych, przy wykorzystaniu oddzielnej długości fali 1550nm (RF Video Overlay).

Rysunek 1. Architektura sieci PON operatora telewizji kablowej (z nakładką RF Video Overlay)

Zalety technologii GPON :
• GPON jest technologią innowacyjną stymulującą rozwój innowacyjnych usług i pobudzającą wzrost gospodarczy;
• Technologia PON znacznie zwiększa przepustowość sieci oferując możliwość realizacji nieograniczonej ilości usług, które mogą być zaoferowane użytkownikom indywidualnym i biznesowym;
• Niezawodność rozwiązania GPON zmniejsza nakłady operacyjne na eksploatację;
• Uniwersalna architektura pozwala na:
o realizację dowolnych wariantów aplikacji światłowodowych: FTTH, FTTB, FTTC itp.
o elastyczność w zakresie rozbudowy sieci,
o obsługę klientów biznesowych i indywidualnych w ramach jednej sieci;
• Łatwość konfiguracji usług i szybkość generowania nowych usług:
o prostotę instalacji,
o oszczędność włókien światłowodowych,
o natychmiastowe uruchomienie usługi,
o minimalizację prac personelu na sieci,
o szansę dla rozwoju operatorów nowej generacji i dostawców treści.

s4tech