Przełączniki warstwy 2+ – seria 2900E i 5250
Urządzenia realizujące przełączanie ramek Ethernet w warstwie 2 i agregację szerokopasmowych usług multimedialnych do 1Gb/s w sieciach Metro Ethernet i FTTx. Odpowiednie do bezpośredniego przyłączania terminali abonenckich, obsługi QoS i multicastów, przy zwiększonym poziomie bezpieczeństwa 802.1x. Zaprojektowane dla wsparcia usług w oparciu o IPv6.

Przełączniki warstwy 3+ – seria 3900E
Wysokowydajne przełączniki warstwy 3 o nieblokowanej architekturze, do zastosowania w węzłach agregacyjnych, wspierające IPv6, routing, multicasting, mechanizmy QoS dla sieci IPTV i Triple Play.

Przełączniki warstwy 3+ z MPLS – seria 5900E, 5960 oraz 8900/8900E
Wysokowydajne przełączniki warstwy 3 o nieblokowanej architekturze, do zastosowania w węzłach agregacyjnych jak i szkieletowych, wspierające IPv6, routing, multicasting, mechanizmy QoS dla sieci IPTV i Triple Play, mechanizmy MPLS.

473Switche_ZTE_warstwy

s4tech