Rozwiązanie Sub10 Trinity MWxxx 17/24 są urządzeniami pracującymi w pasmach nielicencjonowanych 17 oraz 24GHz, co pozwala nam znacznie zredukować koszt wdrożenia takiego rozwiązania. Urządzenia te mają wbudowane porty Ethernet (GE i/lub FE) elektryczne bądź optyczne. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej modulacji oraz korekcji błędów otrzymano bardzo wysoką jakość sygnału oraz niski współczynnik BER w każdych warunkach pogodowych.

Trinity MW100

Trinity MW360

s4tech