Rozwiązanie umożliwiające gładką migrację od sieci z komutacją łączy do sieci pakietowych. Realizujące dowolną architekturę sieci z uwzględnieniem kryteriów przełączania 50ms w przypadku awarii. Portfolio obejmujące wielousługowe urządzenia kompaktowe STM-1/4/16 dla sieci dostępowych i modularne platformy pozwalające na skalowanie sieci transportowych STM-64, DWDM, z interfejsami dostępowymi E1, E3, STM-1, STM-4, FE i GE.

3G Backhaul

TJ3011

TJ1270

TJ1600C

s4tech