Modemy ADSL2+

ADSL abonenta (24 Mb/s przy ADSL2+) jest znacznie większa od transmisji w odwrotnym kierunku. Architektura systemów ADSL pozwala na efektywną realizację modelu Triple Play w oparciu ADSL jest technologią szerokopasmowego i dostępu do Internetu przeznaczoną dla rynku klientów indywidualnych. Charakteryzuje się asymetrycznością, tzn. prędkość transmisji danych w kierunku do abonenta (24 Mb/s przy ADSL2+) jest znacznie większa od transmisji w odwrotnym kierunku. Architektura systemów ADSL pozwala na efektywną realizację modelu Triple Play w oparciu o proste modemy z tradycyjną linią telefoniczną PSTN, jak i bardziej zaawansowane rozwiązania typu IAD, integrujące technologię VoIP.

T263R1

TN263R4

RN243R4

T263R4

RW243R1

CW243VR4

TW263R4

RN243VR4-2S0

T263RxU

s4tech