27 listopad 2015

Firma Soluions for Technology S. z o.o. poszukuje partnera do realizacji projektu badawczo-rozwojowego w branży ICT, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.2.1, „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny”, Schemat 1.2 A, „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”.

Wniosek o dofinansowanie projektu planuje się złożyć w ramach naboru ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą (link: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/109-1-2a-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-chcacych-rozpoczac-lub-rozwinac-dzialalnosc-b-r.html).

W ramach projektu planuje się prace związane z:

 • programowaniem (bazy danych i obróbka danych, język Java, aplikacje mobilne),
 • stworzeniem prototypu urządzenia elektronicznego,
 • analizą obrazu z kamer,
 • instalacją urządzeń sieci sensorycznej,

 

Maksymalna wartość projektu: 4 mln pln.

Celem partnerstwa będzie współdziałanie przy realizacji projektu, rozumiane jako realizacja i współfinansowanie zadań projekcie. Szczegółowy podział zadań będzie uzgodniony przez partnerów i określony w umowie partnerskiej.

Wymagania dla partnerów projektu:

 1. Siedziba lub oddział na terenie województwa dolnośląskiego.
 2. Spełnienie innych warunków kwalifikowalności zgodnie z opisem w ogłoszeniu o konkursie.
 3. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 4. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Zainteresowane firmy proszone są do zgłaszania swoich aplikacji na adres kdziedzic@s4tech.eu w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia, tj. do 18 grudnia 2015 roku, do godziny 16:00. Aplikacja powinna zawierać:

 1. Opis potencjalnego partnera, ze szczególnym uwzględnieniem warunków kwalifikowalności do udziału w naborze wniosków.
 2. Opis kompetencji i doświadczeń potencjalnego partnera w zakresie zbieżnym z pracami planowanymi do realizacji w projekcie.
 3. Opis deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,
 4. Opis doświadczenia potencjalnego partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.

 

Pytania dotyczące ogłoszenia proszę kierować na adres kdziedzic@s4tech.eu.

s4tech