S4Tech realizuje projekt POIG 8.2

Z przyjemnością informujemy, iż firma Solutions for Technology Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:

„Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego łatwe udostępnianie usługi HAN partnerom Wnioskodawcy w modelu SaaS”

współfinansowany ze środków UE – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2., Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie szeregu narzędzi tworzących system informatyczny B2B, umożliwiający komunikację elektroniczną pomiędzy partnerami biznesowymi i ich systemami informatycznymi a platformą usługową firmy S4Tech, udostępniającą usługi wideomonitoringu i automatyki domowej. Stworzony w efekcie projektu system informatyczny pozwoli S4Tech na udostępnianie partnerom w modelu SaaS kompleksowego rozwiązania, pozwalającego na oferowanie przez nich klientom indywidualnym i biznesowym usług bazujących na Home Area Network.

Projekt rozpoczął się 1 lipca a jego zakończenie planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2015 roku.

Przydatne linki:
Działanie 8.2: poig.parp.gov.pl/index/index/598
Instytucja Zarządzająca: www.mrr.gov.pl
Instytucja Pośrednicząca: www.mac.gov.pl

Instytucja Wdrażająca: www.parp.gov.pl

Informacje:

s4tech