Toya – „Firma Solutions for Technology Sp. z o.o. jest jednym z głównych dostawców rozwiązań CaTV. Pragniemy podkreślić dobrą współpracę z dostawcą z którym wdrażamy do naszej sieci:”

MultiMedia Polska S.A.- „Firma Solution for Technology z siedzibą w Opolu przy ul. Styki 12/2 od 2005r jest dostawcą systemów telekomunikacyjnych dla Multimedia Polska. Współpraca rozpoczeła…”

3S Śląskie Sieci Światłowodowe – „Pragniemy niniejszym potwierdzić, że TKP S.A. operator Śląskich Sieci Światłowodowych wybrał oraz wdraża komercyjne systemy GEPON dostarczany przez Solution for Technology Sp. z o.o. Zastosowanie rozwiązań PON…”

TESAT – „Pragniemy niniejszym potwierdzić, że TESAT SP. z o.o. wybrała oraz rozpoczęła komercyjne wdrożenie systemów GEPON dostarczanych przez Solution for technology Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Decyzja ta w długookresowej…”

DIALOG – „Firma Solution for Technology z siedzibą w Opolu przy ul. Styki 12/2 od 2006r jest dostawcą urządzeń dla Telefonii DIALOG. W okresie współpracy…”

Petrotel – „Firma Solution for Technology z siedzibą w Opolu przy ul. Syki 12/2 jest dostawcą urządzeń platformy S5 firmy Corecess do sieci telekomunikacyjnej Petrotel. W ramach ramowej umowy…”

s4tech